Němci si chtějí systém podpory zelené elektřiny nastavovat více méně svévolně. Bojí se, že Evropská komise bude neúměrně zasahovat do jejich zákonů, naroste právní nejistota a celý legislativní proces se protáhne. Argumentují, že podpora není položkou státního rozpočtu, tudíž to státní subvence není. Komise ale zákon o obnovitelných energiích z roku 2012 za takovou subvenci označila, protože podle ní byl přijat s jasným cílem podpořit zelenou elektřinu pomocí státních prostředků. Německá vláda totiž určila, kdo a v jaké výši bude podporu odvádět, současně některé průmyslové podniky z placení zcela nebo částečně vyňala a stát se podílí na provozu celého systému.

Evropská komise má za úkol bdít nad jednotným vnitřním trhem, kde je státní pomoc vybraným průmyslovým podnikům nebo odvětvím nepřípustná, respektive by neměla trh poškozovat. Vymiňuje si tedy právo do německé legislativy zasahovat. Situace sice není úplně jednoznačná, ale Komise se zdá mít lehce navrch. Když si Německo v době nejhlubší krize zavedlo „šrotovné“, byla situace zcela jiná. Německá vláda sice odměnila za sešrotování automobilu jen německé občany, ale nenakázala jim, z jaké země si mají nové auto koupit, takže na „šrotovném“ vydělali i automobilky mimo SRN. U podpory zelené elektřiny ale jdou platby jen německým výrobcům.

Nový soudní spor se týká zákona, který už neplatí. Jeho novější verzi z roku 2014 si ale Němci nechali Komisí schválit a ta odsouhlasila i kontroverzní výjimky z podpory pro velké spotřebitele (mimochodem, někteří označují za poškození trhu až tyto výjimky). Nejde tedy o platné zákony, ale o to, co teprve může přijít. Němci například zvažují, že by zavedli takzvané kapacitní platby. Jejich příjemcem by byli provozovatelé flexibilních elektráren, kteří by se zavázali, že dají k dispozici své výrobní kapacity, aby se zabránilo nedostatku elektřiny na trhu. Těmito platbami by některé elektrárny mohly pokrýt část svých nákladů. Mohly by si dovolit jít s cenou dolů a vytlačit zahraniční konkurenci. To opět připomíná státní subvence.

Soudní spor „Německo versus Komise“ by mohl výrazně přispět k definování, co při podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je na národní úrovni přípustné. Současně by se mohla zvýšit poptávka po celoevropských řešeních, což lze jen uvítat.

 

Zkrácená verze vyšla v týdeníku Ekonom.